Trang chủ / Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Nơi cập nhật thông tin về thời khóa biểu của trường cao đẳng dược Hà Nội, giúp các em sinh viên có thể nắm bắt các môn học ngoại khóa và chương trình văn nghệ đoàn thể của trường.